U travnju 2013. polovica građana troškove je podmirivala plaćom i zaduženjem (minusom) na računu. Je li ove godine situacija bolja MojPosao je istražio u anketi provedenoj na više od 700 ispitanika.

Većina ispitanika (35%) troškove kućanstva podmiruje u potpunosti plaćom. Prije tri godine takvih je ispitanika bilo tek nešto manje, 32% ispitanika.

Smanjuje se broj onih koji troškove kućanstva podmiruju plaćom i minusom na računu: ove godine to prakticira 31% dok ih je 2013. godine bilo čak 47%.

„Tako je već duži niz godina", kaže jedan ispitanik, a nekoliko ih dodaje kako im ni to nije dovoljno za podmirenje svakodnevnih troškova.

Novac za podmirenje troškova kućanstva posuđuje 16% ispitanika. Prije tri godine takvih je ispitanika bilo 17%.

„S plaćom od 3500 kuna, malim bebačem i stambenim kreditom nekako se moraš snaći", objašnjava jedan ispitanik, a drugi dodaje: "Uz plaću koju zarađujem roditelji mi još šalju novac."

Troškove kućanstva ne podmiruju oni, već partner, kaže 14% ispitanika. Razlog je nezaposlenost ispitanika.

Svega 4% ispitanika za podmirenje troškova kućanstva uz plaću koristi gotovinski kredit. Baš kao i prije tri godine.