Usubotu 30. siječnja 2016. godine u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA-e u Zadru, održana je osnivačka skupština nove Poljoprivredne zadruge „ECROAROMA". 

Osnovna djelatnost Zadruge je uzgoj i sakupljanje, prerada i prodaja smilja i ostalog ljekovitog i aromatičnog bilja. Zadruga je osnovana prihvaćanjem Pravila Zadruge od strane njenih osnivača, izborom upravljačkih i nadzornih tijela, prihvaćanjem Poslovnika o radu skupštine i ostalih akata od strane 8 zadrugara sa prostora Zadarske županije. Prema riječima glavnog inicijatora osnivanja Zadruge gospodina Krešimira Reča, Zadruga je otvorena i za ostale potencijalne zadrugare, posebice zainteresirane uzgajivače, proizvođače i sakupljače ljekovitog i aromatičnog bilja sa zadarskog područja, a i šire. Sjedište Zadruge će biti u Obrovcu. Početni kapaciteti nasada smilja i ostalog ljekovitog i aromatičnog bilja Zadruge iznose 50 ha. Plan je u skoroj budućnosti površine pod nasadima povečati na dodatnih 150 ha, bilo kroz pojedina poljoprivredna gospodarstva samih zadrugara ili kroz samu Zadrugu kao zajednički projekt. Također je planirano da se u okviru Zadruge ide na izgradnju destilerije, pakirnice, sušare, laboratorija i nabavu potrebne poljoprivredne opreme i mehanizacije za potrebe sviju zadrugara.

Zadruga će osim osnovne djelatnosti svojim zadrugarima pružati i ostale usluge kao potporu njihovom poslovanju poput knjigovodstvenog servisa, poslova savjetovanja i konzultacija, pomoći pri prijavi na državne potpore i potpore iz EU fondova i svih onih poslova koji će olakšati i unaprijediti poslovanje svakog pojedinog člana Zadruge. Podrška i pomoć pri osnivanju Zadruge je pružena od Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA-e, Odjela za potporu malom i srednjem poduzetništvu.