Lokalna akcijska grupa Mareta (LAG Mareta) započinje ciklus predavanja i prezentacija za stanovnike otočno-priobalnog područja u sastavu LAG-a, a s ciljem upoznavanja stanovnika s radom LAG-a Mareta i mogućnostima razvoja ruralnog prostora. 

LAG Mareta predstavlja partnerstvo partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora za ruralni razvoj, a obuhvaća područje općina Preko, Kali, Kukljica, Sali i Privlaka te Grada Nina i ruralnih naselja Grada Zadra (otoci Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Iž i Rava te naselja Kožino i Petrčane).

Obilazak započinje predavanjima na Dugom otoku i Ugljanu pod nazivom "Razvoj otoka, ruralni razvoj i LAG Mareta". Na Dugom otoku predavanje će se održati u Salima, u četvrtak 27. veljače s početkom u 17 sati, u Dvorani Općine Sali. Na Ugljanu predavanje će se održati u Preku, u petak 28. veljače s početkom u 17 sati, u POU Dom na žalu. Pozivamo sve stanovnike ovih otoka da se odazovu u što većem broju.

Ciklus predavanja nastavlja se tijekom ožujka na području Nina i Privlake, a nakon toga na otocima i u priobalnim naseljima Grada Zadra.

Rad LAG-a Mareta sufinanciran je sredstvima pretpristupnog EU fonda IPARD kroz mjeru LEADER.