Vir je prvi u Zadarskoj županiji koji ima strategiju turističkog razvoja, koju nikada ni sama Županija nije dala izraditi, te će se taj dokument idućeg tjedna predstaviti javnosti.

Nositelj te strategije, koju je izardila ugledna tvrtka Horwath Consulting iz Zagreba, bit će općinska tvrtka Vir turizam na čijem je čelu, kao direktor odnedavno Zdenko Mičić, bivši državni tajnik turizma.

"Vir turizam" d.o.o., koje je u vlasništvu Općine, čime ono postaje glavni pokretač
turističkog razvoja na Viru. Predviđa se da ono bude nositelj određenih programa
konkurentnosti.
S obzirom na projekte koji se definiraju ovom Strategijom "Vir turizam" će preuzeti
projekt menadžment za realizaciju definiranih turističko-razvojnih projekata. Koristi  od projekta reorganizacije poduzeća "Vir turizma" se ogledaju u organizaciji cjelokupnihturističkih aktivnosti, okrupnjavanja ponude privatnog smještaja, nuđenja agencijskih usluga svim privatnim iznajmljivačima kroz promociju i agencijsku prodaju turističkih kapaciteta, sigurne provedbe "Strategije razvoja turizma" i "Operativnog plana", profesionalnog projekt menadžmenta, stvaranja standarda u turizmu i otvaranju većeg broja novih radnih mjesta.


"Vir turizam" bi trebao voditi i ključne investicijske projekte koji su od posebnog značaja za razvoj Vira. Radi se o vrlo atraktivnim projektima kao što su izgradnja marine Porat, izgradnja i uređenje centralnog trga s promenadom, uređenje tematskih plaža, planiranje turističke zone Srpljica, izgradnja hotela u centru Vira te luksuznog rezidencijalnog objekta unutar virskog svjetionika.
Posebno se ističe program revitalizacije sjeverozapadnog dijela otoka Vira čime se
podiže razina atraktivnosti otoka. Izgradnjom cestovne infrastrukture na tom području i stvaranjem tzv. Virskog prstena, te uređenjem atraktivnih punktova na mjestima koja imaju prirodne i baštinske vrednote, stvoriti će se dodatna turistička ponuda.