ZAGREB - Iz Zagrebačke banke danas je najavljeno da će od 1. siječnja 2009. godine povisiti kamatne stope na već postojeće kredite građanima.

Kamatna stopa na stambeni kredit vezan uz euro za mlade umjesto trenutnih 6,5 posto iznositi 7 posto, dok će za standardni kredit umjesto 7 posto kamatna stopa biti 7,5 posto. Postojeća kamatna stopa kod stambenog kredita za mlade u švicarskim francima povisti će se sa 5,8 na 6,3 posto, odnosno sa 6,3 na 6,8 posto u standardnoj ponudi.

Najveće povećanje kamatnih stopa u Zagrebačkoj banci najavljuju kod stambenih kredita u kunama, gdje će kamatna stopa umjesto trenutnih 6,3 posto iznositi 8 posto. Kamatna stopa na standardne gotovinske kredite u kunama ili vezane uz euro od 1. siječnja kretat će se u rasponu od 10 do 10,2 posto. Istodobno će biti korigirana i kamatna stopa na auto kredite vezane uz švicarski franak, i to sa 6,55 na 6,95 posto, odnosno sa 6,5 na 8,25 posto za isti kredit u kunama.

Nove kamatne stope promijenit će visinu anuiteta na kredite koji dospijevaju u veljači 2009. godine, budući se primjenjuju na obračunsko razdoblje za siječanj. Iz navedenih promjena izuzete su kamatne stope na postojeće studentske i umirovljeničke kredite koje ostaju nepromijenjene. Svaki korisnik kredita dobit će informaciju o novom iznosu anuiteta na svoju adresu tijekom siječnja.

Iz ZABA-e naglašavaju da su ove promjene rezultat znatnog porasta cijene izvora financiranja banaka. Tako navode da je na domaćem tržištu međubankarska kamatna stopa na ročnost od tjedan dana (tjedni ZIBOR) porasla sa stabilnih 5 posto krajem rujna na rekordnih 19,4 posto krajem studenog. Na međunarodnom je tržištu pak cijena novca hrvatskim dužnicima (državi, tvrtkama, bankama) značajno povećana.