U ponedjeljak će predstavnici izvođača radova na Providurovoj palači iz Krekić Avangrad s konzervatorima i nadzornom službu napraviti završnu reviziju oštećenih kamenih ploča.

Prije 10 godina popločan Trg Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića bili su dio gradilišta na kojem je bilo jako puno vozila te se više puta instalira dizalica. Za sada je 20- ak oštećenih i puknutih ploča koje će trebati zamijeniti, doznajemo od Ante Ćurkovića, pročelnika Odjela za EU fondove koji je vodio taj projekt. Bit će završeno kada nositelji radova ispune ugovornu obavezu i na tim javnim površinama vrate prvobitno stanje.

Istina je da ga nisu ni zatekli u najboljem stanju jer kamene ploče u uređenju osobito Trga Petra Zoranića nisu najbolje ni postavljene. Veći dio je bez fuga tako da su rastvori bili vidljivi i prije otvaranja gradilišta Kneževe palače. Kamene ploče  ljuljaju se pod nogama, a hoće li Krekić angažirati prave majstore kada stignu kamene ploče kanfanara koje moraju naručiti iz Istre, vidjet će se dogodine.

Jer za koji dan stiže novi promet i Advent na istu tu kamenu podlogu.