Godina je 1981., a u Slobodnoj Dalmaciji najavljuje se velika vijest za sve Zadrane, pogotovo Dikljane - konačni odlazak deponija iz ove gradske četvrti.

- Svi su izgledi da će se Zadar u najskorijoj budućnosti osloboditi deponija smeća koji je zadavao mnoge glavobolje - posebice stanovnicima Dikla pokraj kojega se na otvorenom odlažu kruti otpatci. Ubuduće će se kućno i industrijsko smeće koristiti kao sirovina u pogonu za recikliranje koji će se, kako je načelno prihvaćeno, graditi u lučko-industrijskoj zoni Gaženica sjeverno od Jadranske magistrale, počinje crtica u splitskom dnevnom listu.

Četrdeset godina kasnije deponij je i dalje na svome mjestu, sve što su Zadrani od tada potrošili i bacili, u zadnjih deset godina Jugoslavije i od hrvatske samostalnosti, tamo je našlo svoj dom, a reciklažni pogon i dalje se gradi. Srećom, barem nije sagrađen u Gaženici, jer bi sada opet trebalo tražiti novu lokaciju.

Vrijedno je vidjeti kako se još u ono doba planiralo da se smeće obrađuje u sedam proizvodnih linija, u kojima bi se nakon primarne selekcije odvajali papir, plastika, staklo, željezo, organski otpaci za stočnu hranu, kompost i linija za proizvodnju industrijskog goriva. Do danas Zadrani još uvijek muku muče s odvajanjem otpada po vrstama.

Sadašnji deponij u Diklu bio je predmet spora inspekcije i ministarstva, te mu je nekoliko puta produžavan životni vijek. Po svemu sudeći, trebao bi se napokon zatvoriti po dovršetku Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, najranije u sljedećoj godini.