Početna konferencija projekta „Moć osjetila" održana je danas u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

- Ovim projektom Dom za starije i nemoćne osobe Zadar dobio je pet novih djelatnika i djelatnica. Zaposlene su dvije psihologinje, medicinska sestra i medicinski tehničar i vozač, - pojasnio je ravnatelj Doma Marko Buljat.

Voditeljica projekta Marija Podrug Kasalo je dodala:

- Gotovo 75% od ukupne vrijednosti projekta će biti utrošeno na plaće novozaposlenih osoba, dok će se ostatak sredstava utrošit na ostale projektne aktivnosti i nabave. Jedna od takvih nabava jest nabava novog vozila kojim će vozač prevoziti korisnike od njihovih domova do Doma kako bi mogli sudjelovati u aktivnostima u snoezelen sobi.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- Briga i skrb o najugroženijima zadaća je svih nas. Širenje mreže socijalnih usluga i njeno unaprjeđenje Europska unija je prepoznala kao važan proces i omogućila nam da te aktivnosti financiramo bespovratnim sredstvima iz fondova Unije, kazala je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković te dodala:

- Ovo je samo jedan od projekata iz područja socijalne skrbi koji je Agencija ZADRA NOVA pripremala i sudjeluje u provedbi. Naime, Agencija kao regionalni koordinator na raspolaganju je ustanovama kako bi im pomogla oblikovati projekte kako bi se bespovratnim sredstvima radilo na jačanju kapaciteta stručnih službi, podizanju svijesti javnosti i unaprjeđenju kvalitete života.

Ciljana skupina ovog projekta su djelatnici doma za starije i nemoćne Zadar, osobe s demencijom i članovi njihovih obitelji kao i čitava zajednica.

Projektom „Moć osjetila" pružit će se podrška procesu deinstitucionalizacije unaprjeđenjem kvalitete i širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane. Jačanjem stručnih kapaciteta postojećih i novih djelatnika i primjenom modernih metoda, podići se kvaliteta rada s osobama s demencijom te njihovim obiteljima. Time će se omogućiti njihovo aktivnije uključivanje u život zajednice.
Projektne aktivnosti uključuju uspostavu halo linija s ciljem lakše komunikacije s pripadnicima ciljane skupine, kako za upoznavanje rada senzorne sobe tako i za psihosocijalnu podršku svih krajnjih korisnika. Broj halo linije je 023/335-135 te je aktivna svakim danom od 7 do 21 sat. U sklopu projekta su educirani djelatnici Doma za starije i nemoćne osobe Zadar. Kroz višednevne radionice su stekli nova znanja i vještine kako bi što uspješnije radili s pripadnicima ciljane skupine.

Sredstvima osiguranima kroz ovaj projekt u Domu za odrasle osobe Sv. Frane je opremljen prostor za muzikoterapiju. Muzikoterapija prikladna je za primjenu unutar gerijatrijske populacije, a osobito u radu s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije jer utječe na razne aspekte bolesti (kognitivne, komunikacijske, psihosocijalne, emocionalne i bihevioralne) te je sredstvo kontakta i komunikacije, osnaživanja identiteta, samoizražavanja i socijalne aktivnosti.

Nositelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, a partneri su Dom za odrasle osobe Sveti Frane, Općina Preko i Općina Kali. Ukupna vrijednost projekta je 1.826.680,00 kn za te će se financirati u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.