Grad Zadar prije nekolikodana dobio je iz svog Odjela za graditeljstvo uporabnu dozvolu nakon što je proveden tehnički pregled za Providurovu palaču. Idući korak je primopredaja koju će obaviti s Krekić Avangardom kao nositeljem radova,

No, prije toga će još jednom s nadzornom službom i izvođačima pregledati Trg Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića pregledati sve oštećene kamene ploče koje će se morati zamijeniti, najavio je pročelnik za EU fondove, Ante Ćurković. Te dvije kamenom popločane javne površine protekle dvije godine bile dio gradilišta na EU obnovi Providurove palače. Njihova sanacija je obaveza i trošak izvođača radova. Oni će naručiti nove ploče iz istarskog kamenoloma, a tko će ih postaviti, to ćemo tek doznati. Nadamo se da to neće biti oni koji nemaju veze s kamenom.

Uporabna dozvola otvara vrata Providurove za useljenje i osnivanje ustanove Dvije palače koja će upravljati Providurovom i Kneževom palačom.

Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća o tome je vođena rasprava u koju se uključio i pročelnik Ćurković.

"Kneževa i Priovidurova - ne postoji sličan primjer revitalizacije kulturnog dobra kao ovdje. Govorimo o ulaganju preko 100 milijuna kuna i to je ono što nas sve obvezuje da budemo vrlo pažljivi kad raspravljamo tome što nas očekuje, Cijepanje Narodnog muzeja je tema koja se dogodila u javnosti ali ona ne pogađa bit stvari niti govori dovoljno o čemu bi trebalo. Gradonačelnik je rekao da imamo specifičnu situaciju. Tu ulaze Gradska knjižnica s čitaonicom, Koncertni ured, postav budućeg Muzeja grada i stalni postav Galerije umjetnina. Svi gradovi koji su imali slične primjere redom su osnivali svoje ustanove da bi mogli na održiv način opravljati s kulturnim dobrima", referirao se pročelnik za EU fondove na namjere gradske vlasti u Zadru.