Projekt Kvart ipo bio je tema jutrošnje sjednice Gradskog vijeća, a najprije ga je pohvalio HDZ-ov vijećnik Davor Karlović, kojega je zanimalo kako su građani reagirali na ovaj projekt

- Željeli smo uključiti građane u rješavanje manjih komunalnih problema. Odazvalo se preko 700 građana što pokazuje da će projekt zaživjeti. Predstavnici mjesnih odbora govore da nemaju alata za djelovanje, na ovaj način će se podići njihova važnost, odgovorio mu je Dukić.

Eniju Meštroviću nije jasno koja bi uz ovaj projekt bila uloga mjesnih odbora.

- Ako će netko provući ideju putem interneta, ljudi koji nemaju pristup internetu a žele riješiti svoje svakodnevne probleme to neće moći, a ja im ne mogu pomoći. Zašto sada uopće postoje mjesni odbori?, pitao je Meštrović.

- Prijave se mogu odaslati na više načina te odjeli gledaju što se može realizirati. Vjerojatno ima zahtjeva koji ne ulaze u manje komunalne zahvate. Nakon evaluacije dolazimo u mjesni odbor u kojem će biti glasanje i u kojem će mještani sami odlučiti, rekao je Dukić.

Pročelnik Ante Ćurković je rekao da uloga mjesnih odbora ostaje ista, a ovo je financiranje dodatno, uz tekuće projekte koji su ranije predlagani i bit će i dalje.

- Sve što ste ranije komunicirali nastavljate raditi, a ovo ide uz tekuće održavanje i kapitalne projekte, rekao je Ćurković.