Pred sutrašnju sjednicu Županijske skupštine, predsjednik Županijske skupštine Antonio Vučetić dostavio je Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije.

Tim Poslovnikom, predsjednik skupštine legalizira  pravo uvođenja zaštitarske službe za neposlušne vijećnike poput Pupića Bakrača i Ante Rubeše koje su već zbog izražavanja svojih prava, izbacivali iz Gradske vijećnice. ne bi da su se tukli kao što to rade ugledni i plemeniti engleski parlamentarci.

Vučetić predlaže izmjene članka 104. Poslovnika prema kojem će vijećnici smjeti govoriti samo o temi koja je predmet rasprave, odnosno ne govoriti o temi koja to nije, bez prethodnog odobrenja ili o drugoj temi za koju nije dobio riječ, upadicama ometati govornika ili druge nazočne osobe, omalovažavati ili vrijeđati druge osobe te na bilo koji drugi način remetiti red na sjednici.

Osim toga, predložio je i dodavanje novih stavaka unutar tog članka, kojima će se propisivati dodatne mjere koje se mogu izreći vijećniku u slučaju kada svojim govorom ili ponašanjem remeti red na sjednici ili na drugi način krši odredbe Poslovnika. 

Riječ je o opomeni nakon prvog nedopuštenog ponašanja vijećnika na sjednici, opomeni s oduzimanjem riječi do kraja rasprave teme odnosno točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja, udaljavanju sa sjednice nakon ponovnog nedopuštenog ponašanja vijećnika kojem je već izrečena opomena s oduzimanjem riječi te određivanju prekida sjednice kada nije moguće održati red, sve dok nisu ispunjeni uvjeti za njezin nastavak. Isto tako, ako se vijećnik i nakon izricanja mjere odbija udaljiti i nastavi remetiti red, predsjednik može zatražiti da to učini zaštitarska služba.

Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije, večeras dostavljen medijima, bit će predložen kao dopuna dnevnog reda.