Prema Ustavu Republike Hrvatske koji člankom 38. jamči pravo na ispravak svakome komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo, a što je razrađeno Zakonom o medijima, zahtijevam ispravak netočne informacije.

Naime, u članku pod naslovom "Iako Glumački studio radi punom parom, HNK Zadar još preuzeo i glumačku radionicu Koncertnog ureda", objavljenom 14. 10. 2021. na portalu 057info.hr, iz naslova bi se dalo zaključiti da je Koncertni ured Zadar organizator glumačke radionice koja je predmetom teksta.

Koncertni ured Zadar nije organizator navedene glumačke radionice, već kroz suradnju s HNK Zadar ustupa prostor za navedenu radionicu. Odabir aktivnosti koje će HNK Zadar izvesti u prostoru Koncertnog ureda Zadar isključiva je odluka HNK-a.

Koncertni ured Zadar redovito ostvaruje različite vrste suradnji u prostorima u Kneževoj palači kojima upravlja. Imali smo tako, primjerice, medicinske konferencije, što nipošto ne znači da smo se počeli baviti medicinom, a očekuje nas i niz predavanja iz područja arhitekture, što ne znači da smo se počeli baviti arhitekturom.

Podsjećam i na to da se, prema članku 41. Zakona o medijima ispravak mora objaviti bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Ispravak ne smije biti nerazmjerno dulji od informacije, odnosno od dijela informacije na koji se odnosi. Ispravak se može objaviti u izmijenjenom obliku samo ako na to pristane podnositelj zahtjeva. Ispravak se mora objaviti na način da je iz naslova vidljivo da se radi o ispravku.