Općinski sud u Zadru donio je presudu po kojoj Ministarstvo unutarnjih poslova mora zadarskom policajcu isplatiti uvećani dio plaće u ukupnom brutto iznosu od 100.992,37 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, kao i troškove postupka pred Općinskim sudom u Zadru u iznosu od 24.125,00 kuna.

Tužitelj je u tužbi naveo da je u određenom razdoblju obavljao poslove radnog mjesta policijskog službenika, a priroda posla iziskivala je prekovremeni rad, rad noću, subotom, nedjeljom, blagdanima itd., za koji mu Država nije pravilno obračunala i isplatila razliku uvećane plaće ostvarene takvim radom.

Zadarski sud je prihvatio nalaz i mišljenje vještaka za financijsko-računovodstvene poslove Željka Dekovića, držeći da vrijeme koje policijski službenik provede za trajanja višednevne službe u nadzoru državne granice na moru, a koje vrijeme se odnosi na sate nakon redovnog radnog vremena, u trajanju od 8, 10 ili 12 sati, ali bez perioda od osam sati odmora, predstavlja prekovremeni rad, odnosno prekovremene sate, stoji u presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči.

- Za vrijeme trajanja višednevne službe na moru nije moguće da bilo koji član posade koristi odmor od osam ili dvanaest sati "u komadu", da ode s broda i da u tom periodu bude nedostupan. Uvijek moraju biti dostupni, odnosno biti "na vezi", a nemoguće je da posada odbije bilo kakav nalog za intervenciju kojeg nije moguće predvidjeti. Za vrijeme trajanja službe veza se sluša non-stop, pomorska i policijska, a slobodnog vremena na brodu da je jako malo. Ljeti bi doslovno "letjeli" s jedne intervencije na drugu, potvrdili su svjedoci.

Tzv. "pasivno dežurstvo" kod policijskih službenika, u takvoj situaciji, ne može postojati jer nisu kod kuće već na brodu na kojem obavljaju službu.

- Pasivno dežurstvo bi dolazilo u obzir da se tužitelj u spornom vremenu nije nalazio na mjestu gdje se obavljaju njegovi poslovi i da onda po pozivu za vrijeme trajanja tog dežurstva, obavlja zadatke. To ovdje nije slučaj, zbog čega se ne može prihvatiti stav tuženika da se u ovoj situaciji radi upravo o pasivnom dežurstvu, ustvrdio je sudac Tomislav Bago u obrazloženju presude.