Šime Rušin s Novog Bokanjca jedan je od predsjednika Vijeća mjesnih odbora koji se nisu odazvali pozivu iz Odvodnje na konferenciju o napretku radova u sklopu aglomeracije Zadar-Petrčane.

- Nisam se odazvao pozivu iz jednostavnog razloga jer ne vidim što bi mi mogli prezentirati, a da ih na to nisam upozoravao. Ne želim slušati hvalospjeve. Statistika je varljiva, a ja ih upozoravam na konkretne probleme, ali to nitko ne želi saslušati. Pozivam nadležne da dođu na Novi Bokanjac i zamisle da je njihova kuća jedna od onih u nizu kojima je blokiran jedini ulaz. Neka se stave u našu poziciju kako bi mogli uvidjeti da malim stvarima mogu olakšati život ljudima. Od koordinacije među različitim službama do postavljanja dodatnih mostića za prilaz. Pozivaju nas na strpljenje, a mi imamo cijeli bazen strpljenja, samo tražimo ljudski pristup. Nek direktor Odvodnje stane pred ljude i kaže im koliko dugo će cesta biti raskopana, a osobama s invaliditetom da si nađu apartman u hotelu, rekao nam je predsjednik MO Novi Bokanjac.

Nakon upita on je od direktora Odvodnje Grge Peronje brzo dobio sljedeći odgovor no s njime nije zadovoljan, već ga ocjenjuje generičkim.

- Ulica Franje Fanceva je asfaltirana nosivim slojem asfalta, habajući sloj će se izvesti po dovršenju spoja cjevovoda oborinske odvodnje na retencijsko polje Z1., budući da bi bez tog spoja, kišne rešetke prikupljale oborinsku vodu, koja bi se slijevala u kanale u izgradnji. Asfaltiranjem nosivog sloja, zaštićena je posteljica i omogućeno kvalitetnije komuniciranje. Nadzorni inženjer je sa svom problematikom upoznat i koordinira izvoditelja. Radovi na projektu napreduju vrlo dobro, za 20 % utrošenog vremena, izvedeno je 29 % projektiranog. Svi radovi se izvode prema prihvaćenoj regulaciji prometa, koja ima naznaku „osim stanara", kojima je prolaz omogućen. Dinamika radove uvjetuje u više ulica istovremeno, na toliki broj ulica nije moguće raditi jednu po jednu. Regulacija prometa su izrađene i prihvaćene od nadležnih tijela upravo zbog toga da se omogući komunikacija u naselju, iz istog razloga asfaltirane su ulice nosivim slojem asfalta i time omogućen pristup hitnih službi. Sljedeća etapa asfaltiranja planirana je sredinom mjeseca.

Pitanje javne rasvjete

Rušin je uputio pitanje i pročelniku Upravnog odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertinu Dujeli vezano za rasvjetu:

Pošto Poljana nije imala rasvjetu, zanima ih zašto se tijekom iskopa nisu položili kabeli za istu? Uvjeravanja od strane nadležnih službi Grada je bilo kako će se kompletna komunalna infrastruktura u cijelom naselju obaviti paralelno s radovima na aglomeraciji (obnoviti postojeća ili izgraditi nova), pa me zanima kada će se riješiti javna rasvjeta u navedenoj ulici? Također zanima me tko će izvoditi radove (iskop, polaganje kablova, nabavku i postavljanje rasvjetnih tijela i spajanje)?

Evo odgovora iz Upravnog odjela:

Postavljanje javne rasvjete kroz Program održavanja komunalne infrastrukture progušćivanjem postojeće javne rasvjete nema izravnu poveznicu s radovima aglomeracije iz razloga što se radovi aglomeracije pretežito obavljaju kroz kolnik prometnice, dok je infrastruktura javne rasvjete ide pod nogostup. Iz tog razloga nismo mogli koristiti iskop u investiciji Odvodnje. S neprihvatljivom situacijom u dijelu javne rasvjete na lokaciji smo upoznati, sve potrebne analize i procijene su napravljene kako bi na svim dijelovima poljane Dragutina Gorjanovića Krambergera javna rasvjeta bila podignuta u proračunskoj 2022. godini, pri tom vodeći računa da neće biti prekopa novo asfaltiranog kolnog zastora. Radove će izvoditi četverogodišnji ugovoreni izvođači održavanja komunalne infrastrukture (javne rasvjete) grada Zadra. Siguran sam da ćemo putem komunalnog odjela iz razloga već ugovorenog izvođača sve zacrtane ciljeve izvršiti u postavljenim rokovima.