Nakon što su stanaru Poluotoka, pomorcu koji je došao s broda, u Obali i lučicama tražili da donese potvrdu od javnog bilježnika, on je nazvao pročelnika za komunalne poslove Robertina Dujelu.

Znajući s kim ima posla, Dujela mu je zahvalio na upozorenju i tražio da posluša njegov razgovor s pomoćnikom direktora Obale i lučica. Resorni pročelnik nazvao je pomoćnika direktora Marina Dvornika, pitajući ga kako može tražiti ovjerenu potvrdu kada to ne piše u Odluci Grada Zadra koju je usvojilo Gradsko vijeće, prepričao nam je stanar. I to je točno jer se izmjene te odluke, među ostalim, odnose na uvjete parkiranja stanara Poluotoka tijekom tri ljetna mjeseca.

- Novinari bi trebali pročitati tu odluku, upozorio nas je Zadranin (podaci poznati redakciji, op.a.) koji je zvao Dujelu i na našu adresu proslijedio odluku Grada Zadra na koju se pozvao pročelnik. A mi njemu tekst u kojem direktor Obale i lučica, Eduard Duka govori o nužnosti traženja javno bilježničkih potvrda stanara MO Poluotok kao i njihovu izmjenu odluke koja im za to daje pravo.

Ali je čudno što pročelnik Dujela ne zna i iznenađen je kako se u Obali i lučicama i dalje ponašaju u skladu s važećom odlukom. Naime, na istoj sjednici Gradskog vijeća u prosincu prošle godine, TD Obala i lučice je dobila suglasnost za izmijenjene uvjete isporuke komunalne usluge. Umjesto direktora Duke, odluku je branio upravo Dvornik. I najviše je bilo rasprave oko dodatnih potvrda čiju ovjeru stanari moraju dodatno plaćati notarima.

U njoj su uvedena nova pravila kojima je jedini smisao bio da ograniče pravo obitelji s Poluotoka da dobiju jednu, a ne više mjesečnih karata koje plaćaju 50 kuna. Inače je prostornim planom uređeno kako za svaki novi stan treba osigurati dva parkirna mjesta, a u gradskom središtu njih nema dovoljno pa su uvedeni posebni uvjeti koje je tražila Obala i lučice kako bi spriječili zlopotrebu. Naravno, da su za to dobili zeleno svjetlo od resornog pročelnika.

U tim novim uvjetima se ističe "da prometna dozvola vozila treba glasiti na podnositelja zahtjeva, koji ostvaruje pravo korištenja povlaštene pretplate za jedan osobni automobil. Također to mora potvrditi izjavom ovjerenom od javnog bilježnika da ostali članovi kućanstva. Druga javnobilježnička potvrda odnosi se na privola kojom Obala i lučice mogu provjeriti istinitosti danih osobnih podataka kod nadležnih tijela državne uprave".

Nakon što su te odluke više puta problematizirane u javnosti, novinarski upit Obali i lučicama o posljednjem slučaju, očito je naveo pročelnika Dujelu da jučer najavi promjenu spornih odluka, kako one o ograničenom parkiranju stanara s mjesečnom kartom tako i odluku kojom Obala i lučice traži javnobilježničke potvrde za dobivanje samo jedne povlaštene karte od 50 kuna po obitelji ili onima koji rade.

Pročelnik za komunalne djelatnosti predložio je kompromisno rješenje - za drugo auto povlaštena karta bi koštala 100 kuna.

Prije toga smo dobili povratnu informaciju iz Obale i lučica u kojoj se navodi kako je "na prošloj održanoj sjednici gradskog vijeća Grada Zadra izvještaj o poslovanju tvrtke podnio direktor Eduard Duka koji je najavio navedene promjene.

- Kako je do izmjene Odluke potrebno obaviti određene procedure na snazi je još uvijek trenutno važeća Odluka o izdavanju povlaštenih parkirnih karata. Izvršenje navedenog se očekuje u kratkom vremenskom roku, najavili su iz Obale i lučica.