Nakon uspješno postavljenih izložbi u Strarigradu i Novigradu, postav izložbe "Tri mora kroz fotoobjektiv" seli u Obrovac.

Treća, ujedno završna izložba fotografija u sklopu projekta Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada (OTARNOS) održat će se u petak, 1. listopada u unutarnjem dvorištu Srednje škole Obrovac u vremenu od 17 do 21 sat.

Nositelj projekta je udruga Društvo istraživača mora 20000 milja, partneri su Općina Novigrad i Srednja škola Obrovac, a sufinanciran je u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Projekt OTARNOS - Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada za cilj ima osigurati prepoznatljivost područa LAGUR-a Tri mora, s naglaskom na područje Novigrada, Obrovca i Starigrada te njihovih lokalnih dionika (uzgajivača školjkaša i ribara) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja. 

Ciljevi su i prikazati školjkare i ribare kao kvalitetne predstavnike tradicijskog mediteranskog načina života, kojeg odlikuje skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja, pridavanje dodane vrijednosti tradicijskim djelatnostima i proizvodima, razmjena iskustava i cjeloživotno obrazovanje.

Projekt se provodi u javno - civilnom partnerstvu između udruge izvan sektora ribarstva (Društvo istraživača mora - 20000 milja), jedinice lokalne samouprave (Općina Novigrad) i odgojno-obrazovne ustanove (SŠ Obrovac). 

Prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 361.134,28, a sufinanciran je sredstvima iz EU u iznosu od 306.964,14 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 54.170,14 kn.