Nakon što je dulje vremena na gradilištu proširenja Ulice Franje Tuđmana bio zastoj jer su otkrivene niske instalacija T-Coma i HEP-a, početkom ovog tjedna upaljeni su bageri.

Uz EVN koji radi priključke za crkvu sv. Ivana i Citty Galeriju, na gradilištu je bager Konektora koji radi za HEP.

Svemu tom su prethodili pregovori nadležnih iz Grada Zadra kao nositelja investicije tog EU projekta te Elektre i T-coma. 

- Našli smo tehničko rješenje i nastavljamo raditi na zaštiti instalaciji, informacija je koju smo dobili od Ante Ćurkovića, pročelnika za EU fondove.

To znači da oni neće izmjestiti kabele i spuštati ih niže jer u T-comu tvrde kako su oni postavljeni prema građevinskoj dozvoli. Jesu li prema građevinskoj bila posađena stabla iznad kabela od električne energije, to je pitanje za koji odgovor treba tražiti u slojevitoj prošlosti koridora Tuđmanove.

Stabla su povađena ali su se u njihovim korijenima rastresle žice pa će i to sanirati o trošku Grada Zadra.

Koliko će to uzeti dodatnog vremena i novaca, još nije moguće precizirati.
Na trasi od 250 metara od crkve sv. Ivana do raskrižja s Putem Stanova radovi praktički još nisu ni započeli. Lavčević kao nositelj posla imao je još dvije dionice za raditi dok se ne otpetljaju sporni kabeli na ovoj trećoj koja se pokazala kao najsloženija, a da za to nije kriva arheologija.

Naime, ovih dana su nađeni ostaci nekog antičkog groba koji je od ranije devastiran.

Arheološki nadzor ili moguća otkrića za sad neće usporiti radove na 890 metara Tuđmanove koji su već u zaostatku.