Ostaci ugostiteljskog objekta, poznatijeg kao Zara beach na plaži Kolovare bit će predmet natječaja za dodjelu koncesije koju priprema Grad Zadar. Proizlazi to iz informacije koju smo na novinarski upit dobili iz gradske uprave.

„Priprema se donošenje Odluke za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije na pomorskom dobru, o čemu odlučuje Gradsko vijeće Grada Zadra. Sadržaj natječaja bit će predmetom prijedloga točke za uvrštenje na dnevni red jedne od nadolazećih sjednica Gradskog vijeća. Po izboru koncesionara, uslijedit će uređenje predmetnog prostora sukladno uvjetima i rokovima određenim u natječaju", očitovali su se iz Grada Zadra kojem je Ministarstvo mora taj plažni objekt predan na upravljanje polovicom prošle godine na osnovu presude Trgovačkog suda.

Tom presudom „Sokol projekt" protiv kojeg su inspekcijski postupak pokrenuli iz Hotela Zadar, morao je iseliti. U objavi na stranici Grada Zadra istaknuto je kako se s tim dijelom pomorskog dobra objedinjuju područje najveće gradske plaže kojim se ostvaruju preduvjeti za njeno cjelovito uređenje.

To će naravno napraviti budući koncesionar. Prvi put od kada im je skupština Zadarske županija dala tu ovlast 2010. godine, Grad Zadar objavit će natječaj za koncesioniranje pomorskog dobra za koje postoje granice pomorskog dobra.

Do sada su davali samo koncesijska odobrenja za montažne objekte do 12 kvadrata, ugostiteljske terase i slično. U uvjetima natječaja bit će najvažnije odredbe toga što na tom području može biti u skladu s Prostornim planom koji je u postupku izmjena i dopuna.

U međuvremenu je objavljena idejna studija arhitekta Pere Marušića prema kojoj bi to postala pješčana plaža s dodatnim objektima na moru, povezana s parkiralištem koji je na višoj nadmorskoj razini. U toj novoj plažnoj zoni planirano je i zatvaranje sada za promet jednosmjerne Ulice Kolovare.

U obuhvatu je i dio plaže Kolovare kojeg je Grad Zadar, novcima iz EU fonda, uredio prema Marušićevom projektu kao saanciju 400 metara obalnog zida između bazena Kolovare i plažnog objekta a ispred budućeg hotela za što je prodana zgrada stare Poliklinike.  I to je najavljeno u lanjskoj objavi Grada Zadra, kada je navedeno kako će se „preuzeti dio pomorskog dobra uskladiti s prostorno-planskom dokumentacijom".