Grad Zadar poziva kandidate s Pročišćene konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće u Zadru na prezentaciju kataloga stanova i kreditnih uvjeta poslovnih banaka koja će se održati 9. rujna 2021. godine u zgradi gradske uprave Grada Zadra.

Prezentacija, koji će održati predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te predstavnici poslovnih banaka, održat će se prema sljedećem redu:

- u 11:00 sati - kandidati od rednog broja 1. do 35,

- u 13:00 sati- kandidati od rednog broja 36. do 70,

- u 15:00 sati - kandidati od rednog broja 71. do 105.

Molimo pozvane kandidate da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.