Zadarski kirurg Jakov Mihanović stekao je na poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu akademski stupanj doktora znanosti. Među zadarskim kirurzima ovaj stupanj ranije su stekli dr. Ivan Bačić, koji je doktorsku disertaciju obranio 2012. godine u Rijeci, te dječji kirurg dr. Robert Karlo.

Mihanović je prošlog mjeseca pred Stručnim povjerenstvom obranio doktorski rad pod naslovom "Usporedba funkcionalnosti, tehničke sigurnosti i postraničnog termičkog oštećenja novog i rabljenog visokofrekventno titrajućeg rezača pri laparoskopskoj apendektomiji" te time stekao akademski stupanj doktora znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija.

Dr. Jakov Mihanović u OB Zadar je voditelj Poliklinike službe za kirurgiju. Iako svakodnevno obavlja zahtjevne operacije, u fokusu medija bio je 2018. godine kada je spasio život čovjeku koji je imao zabijen nož u prsni koš i srce. Nije bilo vremena za prebacivanje u operacijsku salu pa je prvi put od Domovinskog rata ovakav zahvat izveden na Hitnom prijemu. Zahvaljujući radu cijelog tima uspjeli su zaustaviti krvarenje, vratiti mu tlak i na kraju zatvoriti prsni koš te ga prebaciti do operacijske dvorane.

U izboru portala Najdoktor našao se među najboljim kirurzima u Hrvatskoj po glasovima pacijenata.