Ciljevi i način provedbe projekta "AgroSTEM" javnosti su predstavljeni na početnoj konferenciji koja je održana u Poljoprivrednoj zadruzi Maslina i vino (MasVin) u Polači. Riječ je o projektu započetom 18. svibnja 2021. godine, koji će trajati 24 mjeseca. Korisnik projekta je Udruga za ruralni razvoj "Ravni kotari", u suradnji s regionalnim koordinatorom Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Partneri su: Veleučilište „Marko Marulić" Knin, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci" - Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji.

- Udruga je nakon sedam godina svoga rada uspjela realizirati projekt s kojim možemo direktno djelovati na promjenu u ruralnom prostoru Zadarske županije. Veliku pomoć u pisanju i provedbeni pružila nam je Razvojna Agencija Zadra Nova, istaknula je tom prilikom voditeljica ureda i dopredsjednica Udruge za ruralni razvoj "Ravni Kotari", Marta Pintur Bosna.

STEM znanja su znanja budućnosti, to su znanja koja su potrebna cijeloj Hrvatskoj i Ravnim kotarima. Cilj projekta je ojačati kapacitete civilnog sektora o STEM znanjima, koja će ta znanja prenositi djeci i mladima u ruralnoj sredini, projektom će se stvoriti suradnja između civilnog, javnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja.

- Želimo ovim projektom ciljanu skupinama i širu javnost osvijestiti koliko je potrebno biti u koraku s svjetskim trendovima u obrazovanju, posebice zanimanjima koja su iznimno tražena. Vjerujemo da ćemo s projektom AgroSTEM ruralnom prostoru Zadarske županije pružiti nova znanja koja će poljoprivrednu proizvodnju, turizam i dodatne sadržaje plasirati na veći nivo, istaknula je Marta Pintur Bosna.

Agencija ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem i partnerima pripremila i prijavila projekt te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere.

- Projekt Konkurentnost i kohezija omogućuje nam da javno pravnim tijelima pomažemo u pripremi i provedbi projekata, tako i u ovom. Zajednica tehničke kulture i Općina Zemunik kao partneri su na ovom projektu, zatražili su od nas tehničku pomoć i slijedom toga mi smo se uključili i pripremili projekt zajedno s njima, kao i sa svim ostalim partnerima te sad jednako tako pomažemo i u provedbi. Ovaj projekt „ZADRA NOVA ZA VAS" izuzetno nam je važan jer upravo kroz taj projekt smo dobili mogućnost što više i kvalitetnije pomagati svim javno pravnim tijelima na području Zadarske županije, kazala je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a (STEM skraćeno od science, technology, engineering i mathematics ili u prijevodu znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te će se unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

- Osnovno polazište našeg projekta je problem nedovoljnog prihvaćanja, a samim time i nedovoljnog korištenja tehnologije u razvoju poljoprivrede. Također, možemo reći, iako postoji puno potencijala i puno zainteresiranih strana još uvijek je nedovoljno razvijena suradnja između relevantnih dionika, institucija. Prema tome, još uvijek nije razvijen jedan cjeloviti program za popularizaciju STEM-a kao pokretača ruralnog razvoja. Ovim projektom mi ćemo to promijeniti, odnosno riješiti taj problem. U odnosu na trenutno stanje, učinit će se dva ključna iskoraka, a to je ojačati kapacitete OCD-a koji su uključeni u projekt kako bi stečena znanja sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebice djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja te predstavnike OPG-ova, nadodao je Dario Vištica, voditelj projekta AgroSTEM.

Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.056,40 HRK.