Nadležne službe odjela za graditeljstvo oglasile su dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Žmirići, odnosno spoja državne ceste D306, Ulica Hrvatskog sabora s ulicama Put Nina i Matije Gupca.

Uvid u projektnu dokumentaciju koju je izradio D&Z bit će 25. kolovoza, što je poziv suvlasnicima nemalog broja parcela.

Osim rekonstrukcije tog raskrižja, ideje do koje je došlo zbog rješenja za ljetne prometne gužve, a nakon što je napravljena rekonstrukcija državne ceste prema Viru, planirana je i gradnja dviju tzv. pristupnih cesta. I to za 11 milijuna kuna, iznos je to koji se navodi u planu Odjela za graditeljstvo već dvije godine.

Rekonstrukcija raskrižja Žmirića u planu je Hrvatskih cesta najavljuje se s iznosom od 53 milijuna kuna. Za ovu godinu u planu se navodi i 2.5 milijuna kuna za stručni nadzor. Tome treba dodati i iznos kojeg su dobili D&Z za izradu projektne dokumentacije koju u Hrvatskim cestama prema proljetnoj izjavi direktor Josipa Škorića još čekaju.

Istom prilikom se doznalo da je ta rekonstrukcija postala dio EU projekta aglomeracije. Dakle, raskrižje će se raskopati kao i državna cesta tek u sklopu posla ugradnje kanalizacije prema Kožinu i Petrčanima.

U javnosti je rekonstrukcija za koju je D&Z prethodno izradio i urbanistički plan, najavljena još 2013. godine. Pronašli smo odluku koju je polovicom lipnja 2015. godine potpisao tadašnji gradonačelnik Božidar Kalmeta, a kojom Grad Zadar, kao vlasnik nerazvrstanih cesta, daje suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole. Postupak se vodio kod Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.