Dosadašnji v. d. Stipica Radoš izabran je za novog ravnatelja Srednjoškolskog đačkog doma Zadar. Na natječaj raspisan u lipnju ove godine Radoš se jedini prijavio, a kako nije bilo zapreka njegovom imenovanju Domski odbor, u kojemu su Renata Vuksan, Marijana Šimunić Kardum, Janja Pedić, Roko Bralić, Maja Balić Motušić, Antonija Jurjević i Katarina Jurić, jednoglasno je predložio imenovanje.

- Stipica Radoš, prof., imenuje se ravnateljem Srednjoškolskog đačkog doma na mandat od pet godina, s početkom mandata 10. 8. 2021. godine. Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja na Odluku o imenovanju ravnatelja nije uskraćena u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, te se sukladno Zakonu smatra da je suglasnost dana. Odluka je stupila na snagu dana 28. srpnja 2021. godine, stoji u objavi na službenoj stranici Doma.

Radoš se za ravnatelja kandidirao i na prvom natječaju prije godinu dana, kada je dosadašnji ravnatelj Ivan Đula otišao u mirovinu. Protukandidatkinja mu je bila nekadašnja ravnateljica OŠ Benkovac Anita Talapka-Berghaus, koja je po uvjetima natječaja ostvarila prednost zapošljavanja, pa Radoševa kandidatura nije mogla biti razmatrana. Međutim, ona nije dobila većinu glasova na niti jednom od triju vijeća - radničkom, odgajateljskom i roditeljskom - pa je Radoš postavljen za v.d. ravnatelja.