Župan Božidar Longin donio je odluke o razriješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar koje daje Zadarska županija kao osnivač. Dosadašnji predsjednik Zoran Škrgatić, inače ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar, ponovno je imenovan na tu dužnost, kao i članovi Nikica Miletić (županijski pročelnik) i dr. Dražen Zekanović.

Jedina promjena je da će umjesto ravnateljice Zadre Nove Marine Dujmović, novi član Upravnog vijeća biti dr. Marko Kolega, bivši načelnik Općine Kali.

Preostala dva člana Upravnog vijeća su državni tajnik Silvio Bašić, kojega je Vlada imenovala umjesto razriješenog člana Stipe Bjeliša te Boris Škifić. Za svoj rad predsjednik UV prima mjesečnu naknadu od 900 kuna, a članovi po 700 kuna.