Na dvije lokacije na glavnoj gradskoj plaži Prosika u Pagu postavljene su besplatne pepeljare.

Opušci od cigareta predstavljaju veliki ekološki i estetski problem na paškim plažama. Kao rješenje tog problema u organizaciji Turističke zajednice Grada Paga izrađene su jednokratne pepeljare od biorazgradivog papira, a na info tablama prikazani su predmeti od različitih materijala i vremensko razdoblje koliko treba da se isti razgrade. Pepeljare na sebi imaju imaju upute za jednostavno sastavljanje te se nakon korištenja opušci s pepeljarom bacaju u obližnje kante za smeće.

Ciljevi projekta su smanjenje onečišćenja plaža od opušaka te poticanje na odgovornije ponašanje mještana, turista i posjetitelja, očuvanje prirode i bioraznolikosti u kroz edukaciju, informiranje i senzibilizaciju javnosti. Osim na gradskoj plaži u Pagu, u suradnji s udrugom Volim Vlašići postavljeni su novi nosači sa besplatnim pepeljarama i info tablama na plaži u Vlašićima.

Pozivaju se pušači da koriste besplatne pepeljare i na taj način doprinesu očuvanju prirode i okoliša na otoku Pagu.