Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina poslao je dopis kojim želi odbaciti "kao potpuno netočne i proizvoljne" tvrdnje nacionalnih medija prema kojima se više od 40 posto liječnika Opće bolnice Zadar ne želi cijepiti protiv SARS-CoV-2 virusa.

Evo njegovih brojki:

- U Općoj bolnici Zadar zaposleno je 266 liječnika, a s današnjim danom (7. srpnja 2021.) cijepljeno je njih 189 što je 71% od ukupnog broja zaposlenih liječnika. S dvije doze cijepljeno je 170 liječnika, a s jednom dozom njih 19.

Na ovaj broj treba dodati i 18 liječnika koji su preboljeli bolest COVID-19, ali još nisu stekli potrebne uvjete za cijepljenje.

U ukupnom broju zaposlenih liječnika, broj cijepljenih i onih koji su preboljeli COVID-19 iznosi 77,82%.

Nadalje, na navedeno treba dodati 38 liječnika specijalizanata koji se trenutno nalaze na specijalističkom usavršavanju u klinikama, a o čijoj procijepljenosti nemamo potpune podatke, tako da vjerujemo da je postotak cijepljenih liječnika i veći od navedenog.

Što se tiče procijepljenosti medicinskih sestara od ukupno zaposlenih 650 medicinskih sestara cijepljeno je njih 376 što iznosi 57,84 %. Na taj broj potrebno je dodati i 80 medicinskih sestara koje su preboljele COVID-19, ali nisu stekle uvjete za cijepljenje, tako da ukupan broj „zaštićenih medicinskih sestara" iznosi 456 odnosno 70,15% od ukupnog broja zaposlenih medicinskih sestara.

Također, treba i spomenuti kako se 40 medicinskih sestara trenutno nalazi na rodiljnom dopustu i nisu u procesu rada.

Na kraju, mišljenja smo da je ovakav način iznošenja netočnih i neprovjerenih informacija štetan i nikako ne doprinosi našem zajedničkom naporu u borbi protiv pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.