Turistička zajednica grada Zadra raspisala je javni natječaj za zapošljavanje jednog turističkog informatora u Turističko-infor­mativnom centru u palači Cedulin.

Riječ je o poslu na neodređeno vrijeme, a zainteresirani kandidati morjau ispuniti pet uvjeta: završena srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju, najmanje godinu dana radnog iskustva u struci, poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu te položen stručni ispit. Ako ga nema, treba ga položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, 2. srpnja.