Četvrto ispitivanje, kojeg je Zavod za javno zdravstvo proveo krajem lipnja, pokazalo je pad kakvoće mora na dvije plaže u Zadarskoj županiji. 

Najlošije, ali i dalje zadovoljavajuće stanje, je na plaži Mandre na Pagu koja je ranije bila svrstana među lokacije s izvrsnom kakvoćom mora. Međutim, u moru i dalje nema vidljivih onečišćenja, plivajućih otpadnih tvari ili mineralnih masnoća, te je kao takvo i dalje prihvatljivo za kupanje. Druga plaža, koja uslijed visoke gustoće kupača bilježi nižu ocjenu u odnosu na dosadašnja mjerenja, je oko 5 kilometara udaljena uvala Šimuni. Uzorak prikupljen 28. lipnja u 13:20 sati dobio je pojedinačnu ocjenu "dobro".

Iznad nje je ocjena "izvrsno" koju su dobile sve druge plaže u Zadarskoj županiji, među ostalim i gradske plaže u Zadru.