Jutros smo uočili Nasade u akciji uređenja najljepšeg drvoreda uz crkvu sv. Ivana, odnosno nizu čempresa u Ulici dr. Franje Tuđmana.

Čemprese je prije mjesec dana uređivao župnik, ali oni su narasli i u visinu što će riješiti današnja akcija uređenja. 

Drvored na Relji bit će zadržan i nakon rekonstrukcije Tuđmanove ulice koja će se proširiti na čak četiri trake. Sretnu sudbinu neće dijeliti 24 do 27 postojećih stabala koja će biti uklonjena, uključujući i stare čemprese ispred IMPACT centra.