Grad Zadar pozvao je 18. lipnja na javni uvid za izdavanje lokacijske dozvole za Krešimirovu obalu u Diklu.

Prema informacijama iz Odjela za graditeljstvo priprema se dozvola za rekonstrukciju Krešimirove obale u pet faza, koja će pratiti radove na izgradnji kanalizacije na tom potezu. U idućoj godini će se u proračunu predvidjeti sredstva za rekonstrukciju, a ona će obuhvatiti i obalni pojas, informirali su nadležni iz gradske uprave.

Dio uređenja obalnog pojasa započeo je lani na potezu od 50-tak metara u kojem je uređena nova plaža.