Na Poljani pape Ivana Pavla II u Zadru, u četvrtak 10. lipnja od 10 do 14 sati održat će se jednodnevna edukativno-informativna akcija u sklopu kampanje Stop neosiguranim vozilima u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), Ministarstva unutarnjih poslova RH i Ravnateljstva policije. 

Građanima grada Zadra za vrijeme trajanja edukativno-informativne akcije dijelit će se leci i brošure te ostali promotivni materijali s ciljem podizanja svijest o važnosti obavezne registracije i osiguranja motornih vozila. Svi građani koji to budu željeli, detaljnije će se moći informirati na interaktivnom info pultu. Kako bi se broj neosiguranih i neregistriranih vozila smanjio na razini cijele Hrvatske, kampanja se kontinuirano provodi od rujna 2009., a posljednjih godina i u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Akcija je značajno pridonijela podizanju svijesti građana o važnosti obveze registriranja i osiguranja motornih vozila od automobilske odgovornosti.

Prema Zakona o obveznim osiguranjima u prometu svaki vlasnik vozila dužan je prije uporabe vozila sklopiti ugovor o osiguranju te ga obnavljati dok je prijevozno sredstvo u prometu. Međutim, i danas se na hrvatskim prometnicama mogu pronaći motorna vozila koja nisu osigurana što ugrožava prometnu sigurnost ali i uzrokuje velike materijalne gubitke. Već 2009. godine, u prvoj godini provedbe kampanje, štete po neosiguranim motornim vozilima smanjene su za 75%. U godinama koje su uslijedile broj neosiguranih vozila na našim prometnicama smanjivao se i zahvaljujući činjenici da je Ministarstvo unutarnjih poslova počelo provoditi automatsku odjavu vozila koja su neregistrirana dulje od godinu dana. Upravo zahvaljujući velikim naporima Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Ministarstva unutarnjih poslova brojka neregistriranih i neosiguranih vozila u proteklih desetak godina smanjena je s tristotinjak na tridesetak tisuća.

Ministarstvo unutarnjih poslova kroz nadzor prometa poduzima mjere radi utvrđivanja prekršaja neregistriranih i neosiguranih vozila u prometu dok Hrvatski ured za osiguranje (HUO), kontinuiranom provedbom komunikacijskih aktivnosti vezanih uz kampanju STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA, nastoji podići svijest građana o važnosti produženja osiguranja i registracije motornih vozila kako bi izbjegli oštre kazne ali i kako bi se odgovornije ponašali u prometu. Kroz navedenu kampanju nastoji se raznim informativnim i edukativnim sadržajima posredstvom različitih komunikacijskih kanala, organiziranjem edukativnih radionica, radijskim i televizijskim reklamama kao i brojnim drugim promotivnim aktivnostima apelirati na sve sudionike u prometu na pravovremeno sklapanje ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti.

Valja istaknuti i kako hrvatska policija provodi nadzor nad kretanjem neosiguranih i neregistriranih vozila kojih, prema procjenama Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), na hrvatskim cestama trenutno prometuje tridesetak tisuća te predstavljaju značajan problem za sigurno odvijanje prometa.

Više informacija potražite na linku.