U Zadru danas, 9. lipnja boravi delegacija francuskog Sveučilišta u Toulouseu - Région académique Occitanie - koju predvodi Jean Solito, voditelj za međunarodnu suradnju francuskog Ministère de l`Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - podružnica Toulouse.

Posjet predstavnika francuskog Ministarstva obrazovanja, mladih i sporta Strukovnoj školi Vice Vlatkovića - „Regionalnom centru kompetentnosti u strojarstvu" predviđen je između 9 i 11 sati.

Cilj obilaska naše Škole je uspostavljanje dugoročne suradnje francuske i hrvatske Vlade u svim pitanjima obrazovanja s naglaskom na edukaciju profesora i nastavnika i unifikaciju njihove nastave na području cijele Europske unije putem programa „Erasmus +".

Zanimljivost je i da je posjet Hrvatskoj i Zadru inicirala brojna hrvatska iseljenička zajednica u pokrajini Occitanie na čelu sa Zdravkom Cerovečkim.