Izborom Jasne Magaš (HDZ) za predsjednicu i Davora Fabijanića (MODES) za prvog potpredsjednika, konstituirano je Gradsko vijeće Paga, javlja Radio Pag. Drugi potpredsjednik Vijeća, koji treba biti iz redova oporbe, nije izabran. Oporba je za drugog potpredsjednika predložila Domagoja Vičevića s Kandidacijske liste grupe birača, međutim od trinaest vijećnika samo dva su bila za taj prijedlog. Vladajuća većina nije imala prijedlog za drugog potpredsjednika pa će se taj prijedlog dostaviti na jednoj od radnih sjednica Gradskog vijeća Grada Paga.

Članovi Gradskog vijeća Grada Paga su: iz koalicije „Zajedno za Pag" Jasna Magaš (predsjednica), Davor Fabijanić (prvi potpredsjednik), Stipe Žunić, Branimir Paro Vidolin, Ana Kuković Borgelott, Franči Bukša, Barbara Kurilić, Vesna Fabijanić i Ana Šćiran, iz Kandidacijske liste grupe birača Željko Maržić i Domagoj Vičević te iz Kandidacijske liste SDP-a Toni Herenda i Mirjana Tičić. Zbog stupanja na dužnost gradonačelnika Grada Paga, po zakonu miruje mandat Anti Fabijaniću, a za njegovog zamjenika određena je Ana Šćiran.

- Drago mi je da je konstituirajuća sjednica održana u dobrom raspoloženju, bez ikakvih problema. Bit ću gradonačelnik svih građana Grada Paga, i onih koji su glasovali za mene i onih koji nisu. Nećemo ulaziti u nikakvo politikanstvo, to nas ne zanima i to građanima Grada Paga, a pod tim mislim na stanovnike svih mjesta od Miškovića do Šimuna, ne treba. Želimo raditi i ostvariti planove i to nas jedino zanima. Još traje pandemija, puno je toga što trebamo riješiti, ali i u prijašnjem mandatu smo pokazali da se znamo nositi s problemima. Održali smo stabilan proračun i još ga povećali, Grad Pag je uredno servisirao sve svoje obaveze, nije bilo mjera niti opuštanja i na to smo ponosni. S novim Gradskim vijećem, u kojem imamo stabilnu većinu, moramo krenuti dalje, moramo raditi na poboljšanju uvjeta za život svih stanovnika Grada Paga, rekao je nakon konstituiranja gradonačelnik Paga Ante Fabijanić.