Grad Zadar, odnosno njegov Odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša izvijestili su o uklonjenom otpadu u prošloj godini.

Oni su te podatke unijeli u sustav ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) koji je 2019. godine izrađen pri Ministarstvu zaštite okoliša. U sustav su registrirani komunalni redari koji, ispada, unose podatke iako u gradskoj upravi postoje za zaštitu okoliša zaposleni ljudi uključujući zamjenika pročelnika.

Jedan od podataka koji bode oči je evidentirano uklanjanje otpada s područja između „petlje i nedovršene zgrade Tankerske plovidbe". To je kategorija u kojoj je otpad, u ovom slučaju komunalni i građevinski uklonjen od strane vlasnika ili posjednika. Tankerska plovidba to sigurno nije već se radi o kosturu zgrade Luka koja se počela graditi prije rata i kao takva je prava nakupina građevinskog otpada koju bi vlasnik trebao napokon ukloniti jer preko nje ide pogled na Gaženicu, osobito s Kalmetine.

 

Ovo su podaci, uneseni u nacionalnu evidenciju. Nažalost, koliko god je toga Čistoća očistila, smeće se vraća na isto mjesto, a teško se može reći da je glomazni otpad uklonjen iz uvale Bregedeti. Ako nadležni misle na lokaciju pomorskog dobra ispred Cromarisa koja je u nadležnosti Grada Zadra.