Ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Zadar Liana Brkić raspisala je natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno puno radno vrijeme.

Na 12 mjeseci zapošljava se psiholog sa završenim diplomski sveučilišni studij psihologije. Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, 5. svibnja.