Upravna vijeća Dječjeg vrtića "Radost" i Dječjeg vrtića "Sunce" raspisuju zajedničku objavu upisa u vrtiće i jaslice te dvije gradske ustanove. Sunce i Radost imaju po devet objekata, uključujući i najnoviji sportski vrtić na Višnjiku.

Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

 Upisi su počeli 29. travnja a odvijat će se se do 14. svibnja.putem predviđenog email-a [email protected] Potrebni dokumenti mogu biti skenirani ili preuzeti putem sustava e-Građani. Pri online prilaganju dokumentacije, zaprimat ćemo preslike svih potrebnih dokumenata uz obvezu roditelja da pri potpisivanju ugovora prilože tražene izvornike navedene u Objavi upisa.

Korisnici koji nisu u mogućnosti priložiti prijave i drugu dokumentaciju na navedeni način, mogu preuzeti obrazac prijave u zgradi Uprave DV Radost na predviđenom mjestu (predulaz, kutija). Popunjenu dokumentaciju mogu dostaviti na isti način ili putem regularne pošte.

Mole se roditelji da posebnu pozornost obrate na potpunost i točnost u popunjavanju dokumentacije. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i zakašnjele prijave neće se razmatrati, poručili su među brojnim uputama za upis djece u novu pedagošku godinu.