Zbog tehničkih upita zainteresiranih građevinara, Centar za socijalnu skrb Zadar produljio je rok javnog natječaja kojim se traži izvođač radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni građevine Doma za odgoj djece i mladeži.

Riječ je o najavljenom projektu zamjene prostora javnih ustanova u sklopu kojeg će iz zgrade na Voštarnici iseliti štićenici Doma, nakon čega će se tamo urediti prostorije Centra za socijalnu skrb i Obiteljskog centra, kao i dodatni dnevni boravak i kuhinja za korisnike Doma za odrasle osobe Sv. Frane.

Ulaganje u zgradu u Ulici bana Josipa Jelačića, izgrađenu početkom 60-ih, procijenjeno je na 12.988.796,40 kuna, a novi rok za dostavu ponuda je 7. svibnja.