Skupština društva »Odvodnja Bibinje - Sukošan« d.o.o., koju čine načelnici Bibinja i Sukošana Bruno Bugarija i Ante Martinac, donijela je odluku kojom se ispravlja nelogičnost vezana za naplatu o naknadi za razvoj javne odvodnje na području Općine Sukošan. Ranijom odlukom uspostavikla se obveza plaćanja naknade za razvoj, radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina za sustav odvodnje otpadnih voda Bibinje - Sukošan, u visini od 3,96 kn po metru kubičnom vode.

Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja zadarski Vodovod, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, a kada su oni došli korisnicima, dio njih opravdano se pobunio.

- Zaseoci Vrljica i Goleši, u kojima ima tek nekoliko kuća, nisu obuhvaćeni projektom Aglomeracije, pa se trebala donijeti nova odluka, kojom oni neće sudjelovati u financiranu projekta. U jednakoj su poziciji naselja Debeljak, Glavica i Gorica, koja također u ovoj fazi nisu dio projekta javne odvodnje, rekao nam je načelnik Općine Sukošan Ante Martinac.

Umjesto naknade za razvoj u iznosu 3,96 kn/m³ ispostavljat će im se računi s minimalnim iznosom od jedne lipe po metru kubičnom.

Inače, Odvodnja Bibinje - Sukošan d.o.o. ne može raspolagati prikupljenom naknadom, već je jednom tjedno mora uplaćivati na račun koji služi financiranju gradnje, kako je ugovoreno između između Hrvatskih voda, općine Sukošan i komunalnoga društva.