Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević danas je u pratnji župana Božidara Longina i ravnatelja Opće bolnice Zadar Željka Čuline obišla uređaj za tretman infektivnog otpada, koji je u OB Zadar nedavno stavljen u funkciju. Glavna tema ipak je bila uspostava telemedicinskih usluga na području Zadarske županije, o čemu je pričala s ravnateljima zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Zadarska županij.

U digitaliziranom zdravstvu informacije važnje za dijagnozu razmjenjuju se između pacijenta i liječnika ili više liječnika međusobno, pa pacijenti više ne moraju nužno ići u bolnicu kako bi dobili stručno mišljenje ili terapiju za svoje zdravstveno stanje. Konkretno, u Zadarskoj županiji uspostavit će se četiri ili pet centara u Benkovcu, Biogradu, Obrovcu i sl., u kojima će pacijenti moći komunicirati izravno sa specijalistima iz zadarske bolnice, ili će u njima moći obavljati testiranja koja će kasnije analizirati stručnjaci za pojedino područje medicine.

-Pacijenti ne dolaze u bolnice nego dobivaju uslugu u svojim ustanovama, ne troše slobodne dane, nemaju trošak puta a smanjuju se liste čekanja. U suradnji s ravnateljima ustanova stvorit ćemo prijedlog mreže, koju planiramo uspostaviti kroz tri mjeseca, rekla je Grba-Bujević.

Župan Božidar Longin rekao je kako se uslugama koje nudi pacijentima Zadarska bolnica uzdigla na razinu KBC-a, a o tome svjedoči i uređaj za zbrinjavanje infektivnog otpada, jedinog takvog u bolnicama na našoj strani jadranske obale, a i jednoga od nekoliko u cijeloj Hrvatskoj.

Zbrinjavanje infektivnog otpada u COVID pandemijom poraslo je za deset puta te su mjesečni troškovi početkom ove godine iznosili 230 tisuća kuna d tendencijom rasta. Ovaj uređaj u ciklusu od 8 sati može obraditi oko 200 kilograma otpada, koji se volumenom smanjuje za 75 posto a težinom za 25 posto. To dovodi do uštede sredstava koja možemo iskoristiti za poboljšanje drugih usluga, rekao je ravnatelj OB Zadar Željko Čulina.