Na otvorenom gradilištu Providurove palače nije samo oštećena kamena podloga Poljana Šime Budinića i Trga Petra Zoranića, već je slomljena i grana bagrema.

Svakodnevno se na tom prostoru smijenjuju kamioni i svakojaka vozila, a do jučer je kod crkve sv. Šime bila dizalica koja je sa šlepera prenosile staklene plohe. Nema sumnje da je u svemu tom slomljena i grana bagrema, jednog od dva stabla koja su zamijenila drvored palmi u projektu uređenja te javne površine.

Ovim putem prijavljujemo oštećenje koje kao i sva ostala, nositelj radova Krekić Avangard mora sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Ali ako se u slučaju slomljene grane dokaže da nisu oni, onda nam ostaje pjesma "Ne lomite mi bagreme" kao poruka prema Nasadima da malo friziraju ta dva stabla.