U srijedu je virtualnim putem održana III. sjednica Partnerskog vijeća, savjetodavnog tijela osnovanog u svrhu praćenja pripreme i provedbe Plana razvoja Zadarske županije.

Županijska skupština Zadarske županije pokrenula je proces izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021.-2027., koji je temeljni strateški razvojni akt s definiranom vizijom, prioritetnim razvojnim politikama i ciljevima za razvoj Zadarske županije. Postupak izrade Plana razvoja Zadarske županije, uz sva ostala načela propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), vodi se i načelom partnerstva kojim se osigurava uključivanje svih glavnih dionika.

U nazočnosti 29 članova, na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog Vizije Plana razvoja Zadarske županije te prijedlog Intervencijske logike, koji su predloženi i prihvaćeni na zajedničkim sastancima Izvršne radne skupine i Tematskih radnih skupina.

- Godina za nama, 2020., bila je godina strateškog planiranja. Važnost i nužnost strateškog planiranja više je nego ikada izražena i na regionalnoj razini. Definirajući svako područje, analizirajući svaki sektor, pomno ćemo moći razmotriti mjere i projekte kojima će se kriza, koju sa sobom donosi pandemija, što uspješnije prevladati. Tri su glavna pitanja na koja Plan razvoja Zadarske županije mora odgovoriti, a to su: „Gdje smo sada?", „Kamo želimo stići?", te „Kako ćemo do tamo doći?". Gdje smo sada - vidjeli smo kroz Analizu stanja, kamo želimo stići - prezentirat ćemo danas kroz viziju, a kako stići do tamo razradit ćemo kroz izradu akcijskog plana, poručio je župan Longin.

Odlukom županjske skupštine nositelj izrade Plana razvoja Zadarske županije je regionalni koordinator, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

- Između dvije sjednice Partnerskog vijeća održana su dva zajednička sastanka izvršne radne skupine i tematskih radnih skupina na kojima su analizirani i definirani vizija te posebni ciljevi, ali i pokazatelji ishoda posebnih ciljeva. Ono što nas očekuje u nadolazećem razdoblju, nakon što danas prezentiramo prijedlog vizije i intervencije logike, detaljna je razrada i opis intervencijske logike, izrada akcijskog plana te odabir projekata koje planiramo realizirati u novoj financijskoj perspektivi. Naravno, pri samom kraju očekuje nas i formiranje završne verzije dokumenta nakon čega će ista biti objavljena i na otvorenom savjetovanju za širu javnost, pojasnila je ravnateljica Dujmović Vuković.

Potom je Martina Matešić, voditeljica Odjela za strateško planiranje u Agenciji ZADRA NOVA predstavila metodologiju izrade Intervencijske logike.

- Metodologija koju smo slijedili u izradi ovog akta strateškog planiranja čiju intervencijsku logiku danas predstavljamo definirana je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i njegovim podzakonskim aktima, a detaljnije je opisana Priručnikom koji je za izrađivače pripremilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovi dokumenti tako su nam postavili jedan okvir unutar kojeg smo mi u proteklih nekoliko mjeseci radili na određivanju vizije razvoja, posebnih ciljeva, pokazatelja ishoda i mjera s pripadajućim pokazateljima rezultata, kazala je voditeljica Matešić.

Prijedlog Intervencijske logike predstavile su Jelena Zelanto, viša savjetnica te Lucija Katalinić, savjetnica u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Angažman Agencije na izradi Plana omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije te usluge izrade strateškog dokumenta ne stvaraju dodatni financijski teret za Zadarsku županiju. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS sufinanciran je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.