Profesorica hrvatskog jezika Anita Basioli imenovana je ravnateljicom Medicinske škole Ante Kuzmanića na mandat od pet godina. Basioli je nakon odlaska bivšeg ravnatelja Davora Vidakovića u mirovinu bila vršiteljica dužnosti ravnateljice, da bi ju sada Školski odbor nakon provedenog natječaja potvrdio u punom mandatu.

Medicinska škola postala je jedan od Centara kompetentnosti u Hrvatskoj, a nedavno su predstavljena dva europska projekta vrijedna preko 90 milijuna kuna, kojima će škola preseliti u novu zgradu na mjestu sadašnjeg hotela Čazma, dok će djelatnici proći dodatnu edukaciju.

Budući da ministar u propisanom roku nije uskratio suglasnost, odluka je stupila na snagu 20. ožujka ove godine.