Iz Županijske uprave za ceste obavijestili su javnost o dovršetku radova na rekonstrukciji mostova preko rijeke Zrmanje, koji su bili u lošem stanju.

Radovi su se izvodili u sklopu pojačanog održavanja, a projektom je bila obuhvaćena rekonstrukcija mosta 1 duljine raspona 10,40 + 11,00 metara i mosta 2 duljine raspona 10,90 metara, te ukupne širine 3,90 metara. Nisu se mijenjali postojeći gabariti.

Na oba mosta prometuje jedan vozni trak širine 3,00 metara, te je kolnik omeđen s visokim rubnjacima i vijencima na koje je ugrađena čelična pješačka ograda, ističu iz ŽUC-a.