U baštinskom hotelu Maškovića han u Vrani po četvrti put obilježena je Manifestacija mladih maslinovih ulja te je očuvan kontinuitet analiziranja I ocjenjivanja.

Organizatori su Općina Pakoštane  u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar te Turistička zajednica Općine Pakoštane i agencijom Han Vrana.

 Šampion je Danijela Lalin,"Dalma Oleum" iz Pakoštana, koja je za svoje ulje dobiveno od sorti oblica, levantinka i leccino od 100 mogućih osvojila visokih 99,60 bodova. Stabla maslina sa kojeg su polodovi ovog šampionskog ulja ubrani nalaze se u blizini Vranskog jezera.

Za titulu najboljeg ulja manifestacije konkuriralo je 56 uzoraka dok je prošle godine predano je 43 uzorka . Vicešampionsko ulje je ono lanjskoga pobjednika manifestacije , Ante Vulina kojem je pripalo drugo mjesto sa osvojenih 99,50 bodova( ulje je dobiveno iz sorte oblica I levantinka, masline se uzgajaju u Pakoštanima) . Zanimljivo je da je Vulin lani sa istim brojem bodova bio prvi u poretku. Tomislav Čudina (Čelin) sa osvojenih 99,45 bodova zauzeo je treće mjesto u poretku. Područje iz kojeg se masline uzgajaju je Vrana, dok je ulje dobiveno iz sorti leccino, levantinka, oblica, pendolino.

Ovo je specifična manifestacija koja okuplja maslinare s pakoštanskog i biogradskog područja koja između ostalog želi unaprijediti uzgoj, berbu i preradu maslina te čuvanje i skladištenje, a time i kakvoću maslinovih ulja.

Koliko se pažnje u ovom kraju poklanja kvaliteti obrade ulja govori podatak da su ulja od 1. do 15.og mjesta u poretku osvojila 99 i više bodova.

Važno je naglasiti vrijednost postignutih rezultata jer je kemijsku i senzorku analizu svih ulja pristiglih na ovu zanimljivu manifestaciju odradio Zavod za javno zdravstvo Zadar, ,ovlašten i certificiran za analizu maslinovih ulja .

" Nakon izvršene analize svih pristiglih uzoraka izražavamo zadovoljstvo dobivenim rezultatima kemijske I organoleptičke analize. Drago nam je vidjeti kako iz godine u godinu maslinari sa ovog područja vode se dobivenim rezultatima analiza rade sve kvalitetnija ulja. Zavod za javno zdravstvo Zadar I dalje rado stoji na raspolaganju svojim savjetima doprinositi razvoju ove kulture, na zadovoljstvo svih koji uzgajaju masline I žele raditi što kvalitetnija ulja, izjavio je naglašava Filip Erceg iz Zavoda za javno zdravstvo.

Od 56 uzorka, čak 52 ili 93% su ocijenjena kao ekstra djevičanska - 43 zlatna, 8 srebrnih i 1 brončano. Samo tri ulja su u kategoriji djevičanskih, te ni ove godine nismo imali nijedno s manama da bi bilo lampante, odnosno nejestivo.

Na području Općine Pakoštane (Pakoštane, Drage, Vrana i Vrgada) ima više od 100.000 stabala maslina. Rijetko koja od ukupno 1.700 obitelji nema masline. U uzgoju je postignuta zadovoljavajuća razina. Sve je manje maslinara koji prije prerade na "tradicionalan način" drže ubrane plodove u moru, što negativno utječe na samu kakvoću ulja.


ZLATNA EKSTRA DJEVIČANSKA MASLINOVA ULJA
1.Danijela Lalin "Dalma Oleum" 99,60
2. Ante Vulin 99,50,
3. Tomislav Čudina(Čelin)99,45
4. Opg Gordana Strpić "Ol Iva"99,40
5. Opg Gordana Strpić "Ol Iva"99,35
6. Opg Gordana Strpić "Ol Iva"99,30
7. Vinko Lalin 99,25
8. Marina Eškinja-Lantana 99,25
9. Zlatko Strpić-"Ol Iva"99,20
10. Ivica Kapitanović 99,20
11. Ante Bungur(Geta) 99,15
12. Tomislav Čudina(Čelin) 99,10
13. Slavo Stojanov 99,10
14. Mate Čudina(Pok.Zdenka) 99,00
15. Ante Pilipović 99,00
16. Mario Barešić 98,90
17. Tomislav Čudina 98,90
18. Lucija Čudina 98,80
19. Branko Stojanov 98,80
20. Mladenko Vučkov 98,75
21. Damir Rašin 98,75
22. Ivica Kapitanović 98,75
23. Marko Majica 98,75
24. Jure Stojanov 98,75
25. Vilson Bratović 98,70
26. Ante Bungur 98,60
27. Ante Vulin 98,50
28. Tomislav Pelicarić 98,50
29. Ante Panđa 98,50