Za razliku od zadarske ispostave Mirovinskog zavoda, koji će idućeg mjeseca preseliti iz zgrade Socijalnog u stambeno poslovni kompleks "tvornice kruha" u koji se vozilima ulazi iz Tuđmanove ulice, Zdravstveno se neće tako brzo useliti na novu adresu.

Prema informacijama koje smo dobili od glasnogovorničke službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), to će ovisiti o javnoj nabavi za izradu uredskog namještaja koju planiraju pokrenuti u svibnju. A za njegovo postavljanje računa se na rok od 75 dana. U svakom slučaju, preseljenje će biti do kraja ove godine. I kao što smo isto pitanje postavili Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jesu li osigurali mjesta za parkiranje korinsika njihovih usluga, tako ni kod HZZO-a nismo dobili odgovor. Oni su kupili 18 mjesta za svoje potrebe. Podsjećamo kako u te dvije državne službe radi 150 službenika od kojih će oni motorizirani također imati problem pronalaska parkirnog mjesta.

Iz HZZO-a podsjećaju kako su u prosincu 2020. godine kupili poslovni prostor u stambeno-poslovnom objektu u Zadru, Put Murvice 12, i to: poslovne prostore korisne površine 956,43 m2  prizemlje te na I. i II. katu), skladišni/arhivski prostori, korisne površine 107,06 m2 i 18 parkirnih mjesta, sve za potrebe smještaja Područne službe Zadar. Kupnja prostora izvršena je po principu  „ključ u ruke" s razinom standardne opremljenosti instalacijama za uredske prostore, te su u prostoru dodatno izvršeni  eletroinstalacijski radovi u iznosu od 489.103,29 kuna (bez PDV-a), kako bi se postojeća infrastruktura prilagodila poslovanju i potrebama HZZO-a, navodi se u njihovom očitovanju.

Na novinarski upit, HZZO je detaljno opisao što sve rade i što moraju napraviti za useljenje:

"Na kraju 2020. godine Zavod je pokrenuo postupak nabave informatičke i elektrotehničke opreme za predmetni prostor, kao i postupak nabave projektne dokumentacije za uredski namještaj za predmetni  prostor, no oba postupka su poništena  iz razloga što za nabavu opreme nije pristigla niti jedna ponuda, a za nabavu projekta niti jedna valjana ponuda.  U tijeku su pripremne radnje vezane uz nabavu potrebne informatičke i elektrotehničke opreme za predmetni prostor, dok je u veljači 2021. godine ugovorena nabava projektne dokumentacije za uredski namještaj (u iznosu od 19.900,00 kuna bez PDV-a), s planiranim rokom završetka oko 15. travnja 2021. godine. Nakon što bude završena projektna dokumentacija za uredski namještaj  pokrenuti će se nabava projektiranog uredskog namještaja za predmetni prostor s procijenjenom vrijednost nabave u iznosu od 1.300,000,00 kuna, rokom izvršenja 75 dana od dana uvođenja u posao, što je uvršteno u Plan nabave Zavoda za 2021. godinu", proslijedili su iz HZZO.

Na novinarski upit o preseljenju, rekli su kako u ovom trenutku nisu u mogućnosti utvrditi točan datum preseljenja s postojeće na novu lokaciju obzirom da to ovisi o postupcima nabave koje HZZO mora provesti za navedenu opremu i namještaj.

I na kraju odgovor na pitanje kad će prodaja zgrade Socijalnog, također potpuniji od onog kojeg smo dobili iz Mirovinskog.

Prodaju zgrade u Zadru, Šimuna Kožičića Benje 2 (na Poluotoku) pokrenuti će suvlasnici: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zadarska županija i HZZO, zajedno kada se ispune svi potrebni uvjeti za pokretanje postupka prodaje (npr. izrada procjembenog elaborata, ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih tijela, i slično), tako da u ovom trenutku nismo u mogućnosti utvrditi vrijeme objave javnog natječaja za prodaju predmetne zgrade, očitovali su se iz HZZO-a.