Osnovna škola Voštarnica - Zadar nabavila je dva digitalna logopedska seta (USB PC klinički komplet) za primjenu u terapijama različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.

Visoko sofisticirani digitalni instrument namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesuiranje i digitalnu obradu signala. Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na točno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak.

Primjenjiv je u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu kod većine poremećaja: poremećaja glasa i izgovora, poremećaja tečnosti, oštećenja sluha, razvojno jezičnih poremećaja, poremećaja čitanja, ADHD-poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje i poremećaja slušnog procesuiranja. Optimalno je podešen za svaki glas tako da učenik lijepo može čuti i spoznati kako se na razini mozga tamo negdje taj glas formira. Ima opciju odloženog govora što znači kada učenik izgovori neku rečenicu, on može s malim odloženim zakašnjenjem čuti sebe i tako može bolje usvojiti izgovor glasova, rečenica ili nekih jedinica.

Iako se radi o složenoj sofisticiranoj tehnologiji aparat je za korisnika jednostavan i pouzdan. Logopedski set se koristi već deset godina i od velike je pomoći u svakodnevnom radu te je postao dio standardne opreme koju bi trebao imati svaki logoped ili audiorehabilitator. Upotrebom seta skraćuje se period rehabilitacije i brže se dolazi do rezultata u granicama individualnih mogućnosti.

Opremu je isporučila tvrtka Tara centar d.o.o. temeljem Ugovora o javnoj nabavi u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ". Tehničku podršku djelatnicima OŠ Voštarnica - Zadar na provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.