Od nedjelje 7. ožujka 2021., započinje redovito mjesečno bogoslužje za grkokatolike u Zadru, objavljeno je na stranicama Križevačke eparhije. Za potrebe bogoslužja zadarska nadbiskupija je Križevačkoj eparhiji ustupila crkvu Svetoga Duha, poznatu i kao crkva sv. Ante i crkva Gospe od žalosti. Za one koji je ranije nisu uočili, nalazi se na cesti između Bulevara i Gradskog groblja.

Na zadarskom području već živi znatan broj grkokatolika, od kojih su jedan dio grkokatolici iz Dalmacije od starine, a drugi novi doseljenici iz raznih krajeva Hrvatske kao i Ukrajinci, Rusini i Slovaci koji rade i žive na zadarskom području, za koje Križevačka eparhija započinje redovitu pastoralnu skrb.

Križevački biskup Milan Stipić imenovao je o. Marjana Jeftimova, župnika Jastrebarskog kao dušobrižnika i o. Livija Marijana, đakona, za pastoralnog suradnika, da skrbe o vjerskom životu grkokatolika u sjevernoj Dalmaciji. Za sada će se liturgija za grkokatolike služiti jednom mjesečno. Prvu će liturgiju u nedjelju 7. ožujka u 16 sati služiti križevački biskup Milan Stipić.