Društvo za prirodnu i kulturnu baštinu otoka Silbe - Samotvorac obnovit će, uz financijsku podršku Grada Zadra, prepoznatljivu kamenu skulpturu "Jedrilje" Šime Vulasa, koja se nalazi na silbenskoj rivi. Spomenik je teško oštećen udarom groma 15. studenog 2019. godine.

Istaknuti kipar i profesor Šime Vulas (1932. - 2018.) za svoj je otok 1997. godine izradio kamenu skulpturu posvećenu mornaru, koja u stiliziranoj formi jedrenjaka asocira na pomorstvom obilježenu prošlost Silbe. Vulasovo „Jedrilje" postavljeno je u središtu polukružnog platoa formiranog uz morsku obalu kod „Starog mula" na Žaliću, te je kao monumentalna javna skulptura postalo novim vizualnim simbolom Silbe.

Trošak restauratorskog zahvata iznosi 122.250 kn, a Grad Zadar i Upravni odjel za kulturu i šport sufinanciraju obnovu sa 66.000 kuna, odnosno, nešto više od polovice cjelokupnog iznosa. Izvođač radova je restauratorska firma „Travej d.o.o." iz Zadra. Ostatak sredstava osigurat će nositelj projekta, lokalna udruga Društvo za prirodnu i kulturnu baštinu otoka Silbe - Samotvorac koja upravo priprema buduće aktivnosti za prikupljanje preostalih sredstava za obnovu spomenika.

Spomenik će se zbog visokog stupnja oštećenosti rastaviti i transportirati u radionicu u Zadru gdje će se provesti zahvat njegove sanacije i konzervacije, nakon čega će se postaviti na svoju izvornu poziciju. Rad na transportu obavit će se ove srijede, 3. ožujka 2021. godine.