Komunalno društvo Mulić d.o.o. iz Sali od ovog tjedna u svom voznom parku broji novo komunalno vozilo. Isporuku je ispred prostorija tvrtke Mulić d.o.o. izvršila tvrtka Tridion d.o.o. iz Zagreba, čime je završena glavna aktivnost projekta „Nabava komunalnih vozila - Za čišći okoliš". Navedeno vozilo doprinijet će povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta "Nabava komunalnih vozila - Za čišći okoliš" iznosi 693.500,00 kuna, dok Europska unija u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancira iznosom od 589.475,00 kuna.

- Drago mi je da je tvrtka Mulić d.o.o. kroz projekt za nabavku specijalnih komunalnih vozila prepoznala kvalitetu vozila i nadogradnje Atrik koje danas isporučujemo i puštamo u rad. Čestitam svim sudionicima ovog projekta koji je brzo isporučen kako bi se mogao odvojeni otpad sakupljati i odvoziti te zbrinjavati na propisani način, kazao je prilikom isporuke vozila Krešimir Kašnar, direktor Tridion d.o.o.

- Nabava ovakvog tipa kamiona za sakupljanje razdvojivih vrsta otpada nam je neophodna da bi zaokružili cijelu priču implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje Općine Sali koji će pružiti bolju i kvalitetniju uslugu našim otočanima i svim našim korisnicima. Spremnici za odvojivi otpad već su postavljeni na javne površine, a sljedeći korak je podjela kanti za miješani komunalni otpad i razdvojivi otpad svim našim korisnicima. Naravno, krenut ćemo i na edukaciju mladih i onih nešto starijih otočana kako pravilno razdvajati otpad, a sve u cilju očuvanja čistog mora i prirodnih ljepota našeg Dugog otoka, pojasnio je Stjepan Ligutić, direktor Mulić d.o.o.

- Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator na raspolaganju je javnopravnim tijelima kako bi im pomogla u pripremi i realizaciji projekata financiranih EU sredstvima. Realizacijom projekata izravno se doprinosi razvoju cijele Zadarske županije te se podiže kvaliteta života stanovnika i posjetitelja, istaknula je Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije ZADRA NOVA.

Buduće aktivnosti projekta su informiranje i educiranje cjelokupnog stanovništva Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak će biti na ulozi stanovnika u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala i stakla iz kućanstava s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima. Nadalje, provedbom projekta osigurat će se i preduvjeti za povećanje stope obrade odvojeno sakupljenog otpada jer će se sakupljeni otpad predavati tvrtkama za oporabu na zakonski propisan način što će pridonijeti i smanjenju godišnje količine miješanog komunalnog otpada.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.