Na sjednici Skuopštine koja je putem Zooma sazvana u ponedjeljak 22. veljače, Zadarska županija raspisat će natječaj za koncesiju pomorskog dobra na Boriku. Trgovačkom društvu Borik d.d. u vlasništvu Falkensteinera koncesija je istekla na jesen prošle godine, ali s obzirom na epidemiološke okolnosti i nemogućnost provedbe natječaja, Županija je društvu produžila koncesiju do 31. prosinca 2020. Dolaskom nove turističke sezone raspisuje se i natječaj, kojim će se, ne bude li nepredviđenih okolnosti, tvrtki koja ima hotelski kompleks omogućiti ograđivanje i naplata ulaska na plažu.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaže, i to za sljedeće djelatnosti: iznajmljivanje plažnih rekvizita (ležaljke i suncobrani), sportsko rekreacijske djelatnosti (iznajmljivanje sandolina, sportskih brodica, školja ronjenja, surfing, parasailing, usluge vožnje bananom i tubovima, postavljanje zabavnog parka na moru i sl.) i ugostiteljska djelatnost. Predmetnom koncesijom se budućem ovlašteniku koncesije dozvoljava gradnja infrastrukturnih građevina i građevina ugostiteljsko -turističke namjene u skladu s prostorno-planskim uvjetima, te ishođenje akata za gradnju istih sukladno propisima prostornog uređenja i gradnje.

Ukupna površina područja koje se daje u koncesiju iznosi 22.347 m², od čega obuhvat kopnenog dijela koncesije iznosi 11.190 m², dok obuhvat morskog dijela čini 11.157 m². Koncesija se daje na rok od 10 godina, koji počinje teći danom stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju utvrđena je u godišnjem iznosu od 6,00 kuna po metru četvornom zauzetog prostora, odnosno 134.082,00 kuna godišnje. Početni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju utvrđen je u iznosu od 5,00% od ukupnog ostvarenog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti iz koncesije na predmetnom pomorskom dobru i 1 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom ulaznica.